Gewas: Aardappelen

Groep: gebreksziekten

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Fosfaatgebrek in aardappelen kan voorkomen op ijzerhoudende zandgrond, dalgrond en veengrond. De verschijnselen zijn een doffe, donkergroen kleur van het blad.

Het blad glimt niet in tegenstelling tot kaligebrek. De blaadjes zijn klein en gegolfd. Aan de top en langs de bladrand zijn bruine vlekjes zichtbaar. Verder blijft de plant achter in groei en het wortelstelsel ontwikkelt zich slecht.

Achtergrondinformatie over Fosfaat

Zouten van het voedingselement fosfor worden fosfaten genoemd. Fosfor of P is van belang voor de vorming van essentiële eiwitten in de plant en speelt een rol bij de energieoverdracht, bij de fotosynthese en ademhaling van de plant.

De meeste gewassen zijn erg gevoelig voor een tekort aan fosfor. Het fosfaat, dat in de grond voorkomt is meestal slecht opneembaar voor de gewassen. In gronden met een lage pH, die aluminium en ijzerhoudend zijn, wordt fosfaat vastgelegd. Fosfaat komt op zulke gronden door bekalken beter beschikbaar. Door grondonderzoek vooraf en een aangepaste bemesting kan fosfaatgebrek worden voorkomen.Fosfaat bevordert de beworteling van een gewas en is belangrijk voor een tijdige afrijping. Zaden zijn rijk aan fosfaat, fosfor is dan ook een belangrijk element voor de korrelvorming bij granen en de kolfvulling van maïs.

De wettelijke normen voor fosfaatbemesting worden steeds strenger. Omdat fosfaat bij voorraadbemesting in de grond vaak wordt vastgelegd in niet direct opneembare vorm, is het belangrijk dat vooral fosfaatgevoelige gewassen zoals aardappelen,  een fosfaatgift krijgen aan het begin van het groeiseizoen. Bouwplanbemesting wordt bij lagere fosfaatnormen minder voor de hand liggend. 

Op sommige gronden wordt fosfaat vastgelegd in voor de plant moeilijk opneembare verbindingen, fosfaatfixatie genoemd. Het komt vooral voor op ijzer- en aluminiumrijke gronden met een lage pH en op kalkrijke zeekleigronden. Op fosfaat fixerende gronden moet jaarlijks een fosfaatbemesting worden uitgevoerd, gebaseerd op een analyserapport grondonderzoek.

Maatregelen
  • Bemesten volgens het bemestingsadvies. 
  • Aardappelen zijn gevoelig voor fosfaatgebrek. Bij bemesting voor meerdere teelten de fosfaat aan de gevoelige gewassen geven.
  • Bij het optreden van gebreksverschijnselen in het groeiseizoen kan aan late aardappelen nog een overbemesting gegeven worden. Ook is het mogelijk een bladbemesting uit te voeren.
  • Een goede bodemstructuur en een goede ontwatering bevorderen de beworteling en gaan fosfaat gebrek tegen