Gewas: Maïs

Wetenschappelijke naam: 

Groep: Gebreksziekten

 
 
Aantastingsbeeld bij fosfaatgebrek Kenmerkend beeld  
 
 
Links: fosfaatgebrek; rechts gezond Aantastingsbeeld bij fosfaatgebrek

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Rood-paarse verkleuring beginnend aan de bladranden, vooral bij jonge planten. Vertraagde groei en afrijping.

Levenswijze

Fosfaatgebrek kan optreden onder de volgende omstandigheden:

  • (te) lage temperatuur in de beginperiode
  • te lage pH van de bodem
  • slechte bodemstructuur, waardoor de wortelgroei wordt beperkt
  • hoog ijzergehalte in de grond, waardoor fosfaat wordt gefixeerd (onoplosbare verbinding vormt met ijzer)
  • te lage fosfaattoestand van de grond (komt hoogstzelden voor).
Maatregelen
  • Rijenbemesting tijdens het zaaien op de juiste plek bij het maïszaad
  • pH verhogen door bekalken
  • Grondonderzoek op o.a. fosfaattoestand
  • Structuurverbeterende maatregelen