Zouten van het voedingselement fosfor worden fosfaten genoemd. Fosfor of P is van belang voor de vorming van essentiële eiwitten in de plant en speelt een rol bij de energieoverdracht, bij de fotosynthese en ademhaling van de plant. 

De meeste gewassen zijn erg gevoelig voor een tekort aan fosfor. Het fosfaat, dat in de grond voorkomt is meestal slecht opneembaar voor de gewassen. In gronden met een lage pH, die aluminium en ijzerhoudend zijn, wordt fosfaat vastgelegd. Fosfaat komt op zulke gronden door bekalken beter beschikbaar. Door grondonderzoek vooraf en een aangepaste bemesting kan fosfaatgebrek worden voorkomen.Fosfaat bevordert de beworteling van een gewas en is belangrijk voor een tijdige afrijping. Zaden zijn rijk aan fosfaat, fosfor is dan ook een belangrijk element voor de korrelvorming bij granen en de kolfvulling van maïs.

De wettelijke normen voor fosfaatbemesting worden steeds strenger. Omdat fosfaat bij voorraadbemesting in de grond vaak wordt vastgelegd in niet direct opneembare vorm, is het belangrijk dat vooral fosfaatgevoelige gewassen zoals aardappelen,  een fosfaatgift krijgen aan het begin van het groeiseizoen. Bouwplanbemesting wordt bij lagere fosfaatnormen minder voor de hand liggend. 

Op sommige gronden wordt fosfaat vastgelegd in voor de plant moeilijk opneembare verbindingen, fosfaatfixatie genoemd. Het komt vooral voor op ijzer- en aluminiumrijke gronden met een lage pH en op kalkrijke zeekleigronden. Op fosfaat fixerende gronden moet jaarlijks een fosfaatbemesting worden uitgevoerd, gebaseerd op een analyserapport grondonderzoek.

 

Gebrieksziekten

 • Page:
  Fosfaatgebrek - mais

  Rood-paarse verkleuring beginnend aan de bladranden, vooral bij jonge planten. Vertraagde groei en afrijping.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Aardappelen

  Fosfaatgebrek in aardappelen kan voorkomen op ijzerhoudende zandgrond, dalgrond en veengrond. De verschijnselen zijn een doffe, donkergroen kleur van het blad.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Coniferen

  Bij fosfaatgebrek zijn de planten sterk gedrongen. De zijscheuten zijn kort.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Ericaceae

  De groei van de Ericaceeën blijft bij fosfaatgebrek sterk achter. De zijscheuten zijn kort, zoals bij Azalea, Calluna en Erica duidelijk te herkennen is.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Glastuinbouw

  Fosfaatgebrek kan voorkomen bij een te lage worteltemperatuur, bij een te hoge pH en bij jonge gewassen. Vooral voor jonge gewassen is het belangrijk dat ze voldoende fosfaat kunnen opnemen.

  fosfaatgebrek Petunia

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Granen

  De verschijnselen in granen zijn niet altijd even duidelijk. Fosfaat gebrek in granen is te herkennen aan dofgroen blad. Later krijgt  het blad  rood paarse verkleuringen, die ook op stengeldelen voorkomen. Meestal zijn de verschijnselen het eerste aan de

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Loofhoutgewassen

  Bij fosfaatgebrek is het gewas sterk gedrongen. De planten zijn veel minder vertakt dan normaal.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Snijmais

  Mais is gevoelig voor fosfaatgbrek. Vooral in een koud voorjaar bij lage bodemtemperatuur heeft het wortelstelsel moeite met opnemen van fosfaat, ook als er voldoende fosfaat in de bodem aanwezig is.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Suikerbieten

  In suikerbieten komt fosfaatgebrek weinig voor en is meestal moeilijk vast te stellen. Symptomen zijn onder andere achterblijven in groei, donkergroene kleur van het blad en een iets steilere bladstand. Ouder blad krijgt een rode bladrand later bruin verk

Gebreksziekten per voedingsstof