De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad heeft in overleg met Bureau Erkenningen, het coördinatorenoverleg, de Groene Standaard en de examensecretarissen van de aoc’s gewerkt aan aan uniformering van de examens voor Gewasbescherming A. Vanaf augustus 2014 worden alle examens uitvoeren gewasbescherming op een uniforme wijze afgenomen volgens de toetsmatrijs zoals vastgesteld in april 2014.


Herkennen ziekten, plagen, onkruiden en a-biotische factoren is onderdeel van dat examen. Op deze pagina's vind je per sector afbeeldingen en beschrijvingen van soorten die opgenomen zijn in de lijsten die je hier kunt downloaden.

De lijsten van maart 2021 gelden voor de nieuwe examens die vanaf augustus 2021 verplicht zijn maar nu al kunnen worden afgenomen.

Zelfstudie

Met het programma MBOsortiment kun je zelf studeren. Als je het programma opent, zie je een lijst met lessen. Elke les bestaat uit een groep planten die horen bij het onderwerp zoals genoemd in de titel van de les. In de les zijn verschillende oefeningen beschikbaar. Meer informatie vind je in de handleiding.

Pagina's met afbeeldingen en beschrijvingen  • No labels