De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad heeft in overleg met Bureau Erkenningen, het coördinatorenoverleg, de Groene Standaard en de examensecretarissen van de aoc’s gewerkt aan aan uniformering van de examens voor Gewasbescherming A. Vanaf augustus 2014 worden alle examens uitvoeren gewasbescherming op een uniforme wijze afgenomen volgens de toetsmatrijs zoals vastgesteld in april 2014.

 

Herkennen ziekten, plagen, onkruiden en a-biotische factoren is onderdeel van dat examen. Op deze pagina's vind je per sector afbeeldingen en beschrijvingen van soorten die opgenomen zijn in de lijsten die je hier kunt downloaden:

Pagina's met afbeeldingen en beschrijvingen

 

  • No labels