• Page:
  Aardappelmoeheid

  In het veld herken je zware aantasting van het gewas met aardappelcysteaaltjes aan zogenaamde valplekken. Dit zijn plekken in het gewas, variërend van enkele planten tot enkele tientallen vierkante meters, waar planten in groei achter blijven. 

 • Page:
  Aardappelziekte - tomaat

  Phytophthora infestans of aardappelziekte is een schimmelziekte, die ook in tomaten schade kan aanrichten. De schimmel is op de stengel, tros en bladstelen herkenbaar aan een zeer oppervlakkige verkleuring en afsterving (necrotisatie).

 • Page:
  Bacterieverwelkingsziekte tomaat

  Bacterieverwelkingsziekte bij tomaat wordt veroorzaakt door de bacterie Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis.

 • Page:
  Bananenmot

   Opogona sacchari is een ongeveer 1 cm groot motje, met een vleugelwijdte van 18 tot 26 mm met lange antennen.

 • Page:
  Begoniamijt

  De begoniamijt heeft een grote waardplantenreeks en komt wereldwijd voor. Sierteeltgewassen waarin de mijt voorkomt zijn begonia, chrysant, gerbera, cyclamen en bouvardia. Ook op groentegewassen, bijvoorbeeld paprika en aubergine, kan de mijt voorkomen.

 • Page:
  Bladaaltje

  Het chrysantenbladaaltje, (Aphelenchoides ritzemabosi) en het aardbeibladaaltje (Aphelenchoides fragariae) zijn in Nederland de belangrijkste soorten (in de vollegrond). Diverse gewassen, waaronder Buddleja, Hydrangea en Lavendula kunnen door één of beide bladaaltjes-soorten worden aangetast.

 • Page:
  Bladluis - tulp

  Tijdens de bewaring ontstaan op de bollen rode of bruinachtige vlekken van enkel millimeters doorsnede. Aangetaste bollen worden kleverig door de honingdauw die de bladluizen uitscheiden.

 • Page:
  Bladluizen

  De zwarte bonenluis en de groene perzikluis zijn algemeen voorkomende bladluizen op diverse gewassen.

 • Page:
  Bladvlekkenziekte - tomaat

  Fulvia fulva of bladvlekkenziekte is een schimmelziekte, die in tomaat schade kan aanrichten.

 • Page:
  Bladvlekkenziekte septoria - Chrysant

  Septoria of bladvlekkenziekte is een schimmelziekte, die in chrysant schade aanricht. De ziekte is vooral buiten een probleem of in de kas bij een slecht watergeefsysteem.

 • Page:
  Bollenmijt - hyacint

  Op bloembollen die door schimmels of aaltjes zijn aangetast, komen vrijwel altijd mijten voor. Zij voeden zich met de op de bol levende schimmels en vooral met door Fusarium aangetast weefsel, dat dan vervalt tot een korrelige massa.

 • Page:
  Bollenmijt - lelie

  In ondergrondse stengeldelen, wortels en bolschubben zijn kleine ronde gaatjes en gangetjes waarneembaar van ca. 1 mm breed. De plekjes zijn aanvankelijk wit, maar worden snel lichtbruin tot bruin. Vooral jong nieuw gevormd weefsel wordt aangetast.

  bollenmijt lelie

 • Page:
  Bollenmijt - tulp

  Bruinverkleurde putjes en krasjes aan de buitenkant van de spruit bij de rand van het eerste loofblad. Bij uitgroei van het blad blijven deze beschadigingen zichtbaar, zonder dat zij ernstige misvormingen veroorzaken.

 • Page:
  Bonenspintmijt - kasspint

  Spintmijten behoren tot de spinachtigen. Binnen de familie van de Tetranychidae is Tetranychus urticae het meest polyfaag (tast zeer veel verschillende gewassen aan). Bonenplanten, o.a. de snijboon, zijn zeer goede waardplanten voor spint.

 • Page:
  Bont - Komkommerbontvirus

   De eerste ziekteverschijnselen van komkommerbontvirus zijn zichtbaar op de jonge bladeren.

 • Page:
  Boterbloemluis

  De Boterbloemluis is een middelgrote luis, zonder vleugels 1,8 - 3,0 mm lang. De kleur varieert van geelgroen tot bruingroen. Een opvallend kenmerk vormt de donkergroene zones rond de basis van de beide siphonen.

 • Page:
  Californische trips

  Californische trips komt op veel verschillende plantensoorten voor, waaronder veel groentegewassen. De tripsen zuigen bij voorkeur aan bloemknoppen en groeipunten, maar komen ook voor op de bladeren.

 • Page:
  Diaspis - schildluis

  De Diaspis bromeliae, is Nederland al tientallen jaren een veel voorkomende schildluis in bromelia. Daarnaast komt hij ook op een aantal andere gewassen voor.

 • Page:
  Dopluis - algemeen

  Dopluizen hebben veel waardplanten, zowel groentegewassen als siergewassen. Naast de gewone dopluis (Parthenolecanium corni), is er ook de platte dopluis (Loccus hesperidum) en halve dopluis (Saissetia coffeae).

 • Page:
  Dradenschimmel

  Rhizoctonia is een algemeen voorkomende bodemschimmel en veroorzaakt vooral schade aan het begin van een teelt.

 • Page:
  Echte meeldauw - roos

  Sphaerotheca pannosa of echte meeldauw is een schimmelziekte in roos, die op glastuinbouwbedrijven het hele jaar door schade aanricht in de vorm van bladaantasting. De ziekte is herkenbaar aan witte poederachtige vlekken op het blad.

 • Page:
  Floridamineervlieg

  Mineervliegen komen in veel planten voor. Vooral de Liriomyza species zijn zeer polyfaag (hebben veel waardplanten). Het zijn kleine vliegen, waarvan de larven gangen vreten in de bladeren (mineren).

 • Page:
  Floridamot

  De Floridamot is zeer polyfaag (brede waardplantenreeks) en komt in kassen in veel gewassen voor. Vooral in de sierteelt kan deze soort problemen vormen ondermeer in chrysant, gerbera, roos en potplanten.

 • Page:
  Fusarium verwelkingsziekte - Chrysant

  Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi is een schimmelziekte, die in chrysant soms schade aanricht. De ziekte is herkenbaar aan vergeling en verwelking van het blad en in een later stadium van de hele plant.

 • Page:
  Fusarium verwelkingsziekte - tomaat

  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici is een schimmelziekte, die in het verleden in tomaten enorme schade aanrichtte. Op dit moment zijn alle veelgeteelde rassen echter resistent tegen deze ziekte en is de ziekte dan ook geen probleem meer.

 • Page:
  Fusarium voet- en wortelrot - tomaat

  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici is een schimmelziekte, die in het verleden in de teelt van tomaten grote schade aanrichtte.

 • Page:
  Fusarium-verwelkingsziekte - aubergine

  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae is een schimmelziekte, die in de teelt van aubergine onder glas schade aanricht.

 • Page:
  Grauwe schimmel - Botrytis - roos

  Botryotinia fuckeliana (syn. Botrytis cinerea) of grauwe schimmel is een schimmelziekte, die in roos schade kan aanrichten. Op afgestorven plekken ontstaat een grijs-bruin, stuivend schimmelpluis. Dit bestaat uit mycelium en sporendragers.

 • Page:
  Groene appelwants — Groene appelwants is in heel Europa een algemeen voorkomend insect met een brede waardplantenreeks. In de zomer komen ze regelmatig voor in gewassen die onder glas worden geteeld zowel in vruchtgroenten als bloemen

 • Page:
  Groene perzikluis en tabaksperzikluis

  De Groene perzikluis is een belangrijke plaag in veel gewassen (zeer polyfaag). Rode luis komt sinds 1994 in Nederland voor en is geïdentificeerd als Tabaksperzikluis. Deze luis is ook zeer polyfaag (heeft een groot aantal waardplanten).

 • Page:
  Japanse roest

  Puccinia horiana of Japanse roest is een schimmelziekte, die in chrysant grote schade kan aanrichten. De ziekte is in het blad in het groeiseizoen herkenbaar aan groengele tot gele iets ingezonken plekjes van enkele mm aan de bovenzijde van het blad.

 • Page:
  Katoenluis

  De katoenluis is een kleine bladluis met een gedrongen, bijna rond postuur. De kleur varieert van geel tot donkergroen, bijna zwart. Bij voldoende voedsel aanbod (een geschikte waardplant) en niet te hoge temperaturen kunnen de luizen tot 1,8 mm lang worden.

 • Page:
  Mineervlieg - bladgewassen

  Mineervliegen komen in veel planten voor. Vooral de Liriomyza species zijn zeer polyfaag (hebben veel waardplanten).

 • Page:
  Mycosphaerella - komkommer

  De schimmel kan bladeren, stengels, groeipunten en vruchten aantasten en veroorzaakt hierop bruine of grijzige vlekken. De vruchten kunnen zowel van binnenuit worden aangetast (intern vruchtrot) als aan de buitenkant (extern vruchtrot).

 • Page:
  Naaktslakken

  Er zijn verschillende naaktslakken: akkeraardslak, grauwe veldslak, zwarte wegslak en grote zwarte wegslak. Slakkenvraat is herkenbaar aan de rafelige, onregelmatige gaten in het blad vaak met een slijmspoor. Vaak blijven de nerven intact.

 • Page:
  Nerfmineervlieg - sla - tomaat

  Mineervliegen komen in veel planten voor. Vooral de Liriomyza species zijn zeer polyfaag (hebben veel waardplanten). Het zijn kleine vliegen, waarvan de larven gangen vreten in de bladeren (mineren).

 • Page:
  Overmatige wortelgroei

  Bij deze bacterieziekte maakt de plant enorm veel wortels, waardoor er in het substraat steeds minder zuurstof aanwezig is.  Daardoor kan ook een infectie met Pythium ontstaan.

 • Page:
  Paprikamozaiekvirus

  De ziekteverschijnselen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd van de plant, het tijdstip van infectie en de temperatuur.

 • Page:
  Paprikasnuitkever

  De paprikasnuitkever (pepper weevil) is in 2012 in het Westland gesignaleerd. Dit insect is bekend in Midden- en Noord-Amerika en Frans-Polynesië,  maar komt, voor zover bekend, niet voor in Europa.

 • Page:
  Pepinomozaiekvirus

  De symptomen van dit virus in tomaten kunnen verschillend zijn en zijn afhankelijk van de cultivar, leeftijd van de plant en leeftijd van de plant op moment van infectie en de omstandigheden waaronder de planten staan.

 • Page:
  Phoma wortelrot - Chrysant

  Phoma chrysanthemicola f.sp. chrysanthemicola of wortelrot is een schimmelziekte, die in chrysant schade aanricht. Bij aangetaste planten kleuren de nerven en het aangrenzende bladweefsel geel. Daarna wordt het hele blad geel en sterft af.

 • Page:
  Pythium voet- en wortelrot

  Deze ziekte is te herkennen aan een slecht wortelstelsel, rotte wortels. De schors laat los van de centrale cilinder waardoor deze gemakkelijk kan worden afgestroopt.

 • Page:
  Pythium voet- en wortelrot - aubergine — De fijne wortels van aangetaste planten verslijmen en er treedt een natrot op.
 • Page:
  Pythium voet- en wortelrot - komkommer

  De fijne wortels van aangetaste planten verslijmen en er treedt een bruin natrot op. De schors laat los van de centrale cilinder. Bij verdergaande aantasting ontstaat een rotte plek aan de stengelvoet. De plant blijft achter in groei en sterft af.

 • Page:
  Rhizoctonia broeipoten

  Rhizoctonia solani is een schimmelziekte, die in de chrysantenteelt een enorme schade kan aanrichten. De ziekte wordt het meest in het begin van de teelt gesignaleerd.

 • Page:
  Schildluizen - oleanderschildluis, boisduvalschildluis

  Wereldwijd zijn er meer dan 1700 soorten schildluizen bekend, waarvan 10% als plaaginsect kan worden beschouwd. Het schild wordt gevormd door een afscheiding van het insect en is hard aan de buitenkant met een zachtere laag eronder.

 • Page:
  Schuimcicade

  Schuimcidaden of spuugbeestjes zijn lange, geelgroene insecten, aan de onderkant van de bladeren, waar kleine witte vlekjes ontstaan. De larven met duidelijk herkenbare ogen bevinden zich in vlokjes schuim.

 • Page:
  Sclerotienrot - rattenkeutelziekte - erwten

  Het schimmelweefsel doorwoekert de plant, waardoor deze al vroeg verwelkt en afsterft.

 • Page:
  Smet

  Smet in sla en andijvie is een verzamelnaam voor ziekten veroorzaakt door verschillende pathogenen (ziektenverwekkers). Het smetcomplex wordt veroorzaakt door Sclerotinia (rattenkeutelziekte), Rhizoctonia (zwartpoot) en Botrytis (smeul).

 • Page:
  Sterroetdauw

  Sterroetdauw is een bladvlekkenziekte die stervormige zwarte vlekken op blad en stengel van roos veroorzaakt.

 • Page:
  Suikerrot - Gerbera

  Suikerrot vormt al meer dan tien jaar een serieuze bedreiging in de teelt van snijgerbera. Naar mate het areaal gerbera's dat belicht wordt groter wordt nemen ook de problemen toe.

 • Page:
  Taxuskever - gegroefde lapsnuittor

  Zowel de volwassen kevers als de larven veroorzaken schade. Volwassen kevers vreten ronde gaten in de bladeren, beginnen bij de rand. Dit wordt 'hapvreterij' genoemd.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus

  Het tomatenbronsvlekkenvirus kan een grote verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. De beelden kunnen zeer variabel zijn en zelfs per cultivar verschillen. Op de bladeren kunnen al dan niet concentrische geelgroene kringen en patronen voorkomen.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus - bromelia

  Bij tomatenbronsvlekken virus ontstaan er verschillende symptomen zoals necrotische kringen en bladvlekken. Daarnaast treedt vergeling en misvorming op.

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus - paprika

  Tomatenbronsvlekkenvirus is te herkennen aan optredende verschijnselen op blad, stengel en op de vrucht. Op de jongste blaadjes ontstaat een lichte nerfvergeling die overgaat in chlorose tussen de nerven of over het hele blad.

 • Page:
  Tomatengalmijt

  Tomatengalmijt is een mijt die met het blote oog niet zichtbaar is. Het eerste zie je bruin verkleuring op de stam van de tomatenplant. In een ver gevorderd stadium, zullen ook enkele bladeren bruin verkleuren.

 • Page:
  Tomatenmineermot

  De Tuta absoluta is een mineermot die vooral bij tomaat, aubergine, paprika en aardappel voorkomt en flinke schade kan geven.

 • Page:
  Valse meeldauw - komkommer

  Deze schimmel dringt de bladeren binnen waarna hoekige vlekken ontstaan begrensd door debladnerven. De vlekken zijn eerst licht chlorotisch, vervolgens geel en daarna bruin.

 • Page:
  Valse meeldauw - roos

  Valse meeldauw, of  'het zwart'  is een schimmelziekte, die in roos schade kan aanrichten. Deze schimmel kan met name in het najaar, als de luchtvochtigheid hoog is problemen veroorzaken.

 • Page:
  Valse meeldauw - sla

  Bremia lactucae door telers ook wel 'het wit'  genoemd, is een schimmelziekte die in de teelt van sla onder glas en in de buitenteelt grote schade kan aanrichten.

 • Page:
  Varenrouwmug

  De larven zijn doorzichtig, glanzend en hebben een duidelijk zwarte kop. Volgroeide larven zijn ongeveer 3 - 4 mm lang. Ze komen vooral voor op vochtige plekken.

 • Page:
  Verticillium-verwelkingsziekte - Chrysant

  Verticillium is een schimmelziekte, die in chrysant soms schade aanricht. De ziekte is herkenbaar aan vergeling, fletsgroen of dof worden en verwelking van het blad beginnend onder aan de plant en in een later stadium aan de hele plant.

 • Page:
  Verticillium-verwelkingsziekte of slaapziekte - glasgroenten

  Slaapziekte of Verticilllium-verwelkingsziekte veroorzaakt door Verticillium albo-atrum en Verticillium dahliae is een schimmelziekte die in aubergine soms schade aanricht.

 • Page:
  Verticillium-verwelkingsziekte of slaapziekte - tomaat

  Verticillium albo-atrum of slaapziekte is een schimmelziekte die in tomaten soms ernstige schade aanricht. De schimmel is herkenbaar aan verwelking van het blad, de plant of delen van de plant en vergeling van het blad.

 • Page:
  Warmteminnend wortelknobbelaaltje - tomaat

  Meloidogyne incognita of het warmteminnend wortelknobbelaaltje kan onder andere in tomaat tot veel schade leiden. Aantasting door wortelknobbelaaltjes in het gewas is zichtbaar doordat plekken in de kas achterblijven in groei.

 • Page:
  Witte vlieg - kaswittevlieg

  Op de bladonderzijde sneeuwwitte, gevleugelde insecten eitjes en larven met honingdauw. Bij aanraking vliegen de volwassen vliegjes op. Door saponttrekking worden de bladeren geel.

 • Page:
  Wolluis - algemeen

  Wolluis is te herkennen aan de witte, wasachtige dradenmassa waarmee ze zich omgeven. Ze zijn meestal te vinden in de toppen, in de oksels van de bladeren maar ook in bladscheden waar ze moeilijk te vinden zijn.

 • Page:
  Wolluis - bromelia

  Wolluis behoort tot de familie Pseudococcidae. De belangrijkste soorten die in de kassen voorkomen behoren tot de geslachten Planococcus en Pseudococcus.

 • Page:
  Wolluis - citruswolluis - langstaartwolluis

  Wolluizen hebben hun naam te danken aan het feit dat het lichaam van de vrouwtjes in het derde nymfenstadium bedekt is met wit, wasachtig materiaal in de vorm van poeder, draden, uitsteeksels of plaatjes.

 • Page:
  Wortelduizendpoot

  De wortelduizendpoot is een polyfaag organisme, dat in gangen en holten in de bodem leeft. Ze zijn niet instaat zelf gangen te graven, maar maken gebruik van bestaande scheuren en ruimten.

 • Page:
  Wortelknobbelaaltje - paprika

  Meloidogyne spp. of het wortelknobbelaaltje kan onder andere in paprika tot veel schade leiden. Aantasting door wortelknobbelaaltjes in het gewas is zichtbaar doordat delen in de kas achterblijven in groei.

 • Page:
  Wortelknobbelaaltje - snijbloemen

  Wortelknobbelaaltje kan onder andere in sierteelt tot veel schade leiden. Aantasting door wortelknobbelaaltjes in het gewas is zichtbaar doordat plekken in de kas achterblijven in groei.

 • Page:
  Wortellesieaaltje

  Groeiremming en moeheid door afgestorven en sterk vertakte en veel bossige wortels. Op de levende wortels zijn langwerpige verrotte plekjes (lesies) te zien.

 • Page:
  Wortelwolluis

  De wortelluis is een polyfage soort die afkomstig is uit Midden en Zuid Amerika en die door de plantenhandel naar andere landen buiten zijn oorsprongsgebied is vervoerd. De eerste vondst in Nederland was in 1990 in een kas.

 • Page:
  Zwart wortelrot

  Deze bodemschimmel tast wortels aan bij  komkommer, augurk, courgette en meloen. De wateropname wordt verstoord en bij zware aantasting kan de plant afsterven.

 • Page:
  Zwarte vlekkenziekte - Ascochyta

  Ascochyta of zwarte vlekkenziekte is een schimmelziekte, die bij chrysant schade aanricht. Bij het begin van de aantasting ontstaan op de bladeren zwarte vlekken. Die vlekken kunnen zowel aan de bladranden als midden op de bladeren ontstaan.

 • No labels