Gewas:  Narcis

Wetenschappelijke naam: Botrytis polyblastis

Groep: Schimmels

 

Apothecia groeien uit de sclerotiënOogvlekken in het blad met gele strepen

Het wegsmeulen van de bloemBloemstelen blijven groen terwijl het blad afsterft

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning
Op de bloemblaadjes ontstaan kleine, waterige, later lichtbruine plekjes. De aantasting wordt veelal niet opgemerkt, omdat de gezonde bloemen even snel verwelken als de aangetaste bloemen. Op de bladeren en de steel ontstaan één of meer grijze tot lichtbruine oogvlekken en streperige vlekken. De oogvlekken moeten niet worden verward met de donkerroodbruine oogvlekken veroorzaakt door de schimmel Stagonosporopsis. Doordat het bladgedeelte boven deze vlekken spoedig onder vergeling afsterft, kan het gewas in korte tijd geheel verdorren. Het valt op dat de bloemstelen het langst groen blijven. De bol wordt niet aangetast, de schade blijft beperkt tot een verminderde groei.
Levenswijze

Op afgestorven, aangetaste stelen en bladeren worden kleine zwarte sclerotiën gevormd die 3 tot 8 mm lang, 1,5 tot 3 mm breed en 1 tot 0,5 mm dik zijn. Indien zij dicht onder of aan het grondoppervlak liggen, kiemen de sclerotiën in februari tot april. Hierbij ontstaat een schotelvormige vruchtbeker, waarin langs geslachtelijke weg sporen ontstaan. Deze sporen schieten onder invloed van zonnewarmte tevoorschijn. Ze kunnen alleen de bloem aantasten. Op de aangetaste bloemen worden massaal ongeslachtelijke sporen gevormd. Deze tasten bij zeer vochtige en tamelijk warme omstandigheden de bladeren en de steel aan. Hierop kunnen ook weer ongeslachtelijke sporen worden gevormd, die door regen en wind worden verspreid. Vervolgens worden op de afgestorven, aangetaste stelen en bladeren weer sclerotiën gevormd, waarna de cyclus zich herhaalt.

Sclerotiën kiemen slechts één keer en sterven dan af. Op grond van praktijkervaring wordt aangenomen dat ondergeploegde sclerotiën niet kiemen en na 1 jaar ook dood zijn. De bladaantasting treedt meestal op na een warme, vochtige periode. De verspreiding gaat zeer snel. Het gewas kan in enkele dagen grotendeels afsterven. De randen van percelen worden het laatst aangetast. Zij vangen meer wind en zijn daardoor droger. Percelen met tweejarige narcissen worden vaker en eerder aangetast. Dat komt door infectie vanuit oud blad met sclerotiën en doordat het gewas dichter, dus vochtiger is. Het laatste geldt ook voor éénjarige narcissen met een hoge plantdichtheid.

Ook bij verwilderde narcissen in parken en tuinen komt Engels vuur voor. Tussen cultivars bestaan verschillen in vatbaarheid. Tazetta’s en cultivars met witte dekbladeren zijn veelal iets gevoeliger.

Engels vuur is al heel lang bekend, onder andere in Engeland (‘Fire’). In Nederland werd de eerste ernstige aantasting pas gesignaleerd in 1979.

Maatregelen
  • bloemen koppen en de gekopte bloemen van het perceel afvoeren;
  • aangetast loof met sclerotiën vernietigen door composteren of voldoende diep onderploegen, zodat de sclerotiën het volgend jaar niet aan de oppervlakte zullen liggen;
  • geen tweejarige teelt of te hoge plantdichtheden toepassen;
  • een vruchtwisseling van 1 op 4 toepassen;
  • vuurbestrijding toepassen volgens geldende adviezen.