Wetenschappelijke naam: Lolium perenne

 Familie: Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) 

Bloeiwijze engels raaigrasvegetatief stadium
 
Kiemplanten Engels raaigras 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Plant met opgaande stengels die aan de voet vaak rood gekleurd zijn, gladde, heldergroene bladeren die aan de onderzijde sterk glimmen en in jonge toestand gevouwen zijn.

Zeer kort tongetje en oortjes die tot halverwege de stengel komen. Onbehaarde plant. De bloeiwijze is een platte aar die als het ware zigzag aan de stengel geplaatst zijn.

Levenswijze

De soort komt voor op vochthoudende, voedselrijke grond, zoals weiden, gazons, bermen en dijken. Komt ook voor op brakke uiterwaarden en schorren. Als onkruid te vinden op spoorwegen, parkeerplaatsen, trottoirs, stoepranden en rond de voet van laan- en parkbomen.

Maatregelen
Niet chemisch

Op (half)verhardingen borstelen, branden, stomen, heetwater enz. Op overige plaatsen wieden en schoffelen.

Chemisch

Op die plaatsen waar chemische bestrijding kan en is toegelaten, kan veelal worden volstaan met toepassen van glyfosaat. In gewassen waar Engels raaigras een probleem kan veroorzaken wordt aangeraden bij die gewassen te zoeken naar toegelaten middelen. Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.