De duizendknoopfamilie of Polygonaceae is een lastige familie wat de indeling en naamgeving van de soorten betreft. Bij enkele soorten is b.v. de naam Polygonum omgezet in Persicaria. De soorten komen over de gehele wereld voor. Het zijn meestal kruiden, maar ook klimplanten, heesters en bomen. De naam is afgeleid van gelede stengels met duidelijk herkenbare, talrijke knopen. De enkelvoudige bladeren staan verspreid en hebben een stengelomvattende bladvoet met een tot vliezige schede van vergroeide steunblaadjes. De bloemen staan in een tros. De zaden zijn oliehoudend. De zuringsoorten zijn windbloeiers.

Soorten

 • Page:
  Beklierde duizendknoop - knopige duizendknoop

  De volwassen plant van beklierde duizendknoop lijkt op het oog op perzikkruid, maar heeft kleine kliertjes aan de onderzijde van de bovenste bladeren.

 • Page:
  Gewoon varkensgras

  Het varkensgras is een 5 tot 100 cm brede, éénjarige plant met meestal liggende, vertakte stengels.

 • Page:
  Japanse duizendknoop

  Deze soort is overblijvend en wordt 1 tot 3 meter hoog. De bloeitijd is augustus en september. 

 • Page:
  Krulzuring

  Krulzuring is een 30 tot 150 cm hoge, overblijvende plant.

 • Page:
  Perzikkruid

  Het perzikkruid is een 40 tot 80 cm hoge, éénjarige plant met liggende en opstijgende stengels.

 • Page:
  Ridderzuring

  Ridderzuring is een overblijvende plant van 40 tot 125 cm hoog.

 • Page:
  Schapenzuring

  Schapenzuring is een 10 tot 50 cm hoge, overblijvende plant met een zure smaak en talrijke vlakwortelende wortelstokken.

 • Page:
  Veenwortel

  De veenwortel is een 20 tot 100 cm hoge, overblijvende kruipende oeverplant met een watervorm en een landvorm.

 • Page:
  Veldzuring

  Veldzuring is een 30 tot 50 cm hoge, overblijvende plant. De onderste bladeren zijn langwerpig eivormig en pijlvormig met toegespitste naar beneden gerichte lobben.

 • Page:
  Viltige duizendknoop

  De viltige duizendknoop is een 20 tot 120 cm hoge, éénjarige plant met liggende en opstijgende stengels.

 • Page:
  Waterpeper

  Waterpeper is een 10 tot 30 cm hoge, éénjarige plant met een scherpe pepersmaak.

 • Page:
  Zwaluwtong

  De zwaluwtong is een tot 100 cm hoge, éénjarige plant met dunne, kruipende of slingerde, hoekige stengels. De bladeren zijn gesteeld en langwerpig eivormig tot driehoekig pijlvormig toegespitst.

 • No labels