Gewas: Duizendblad (Achillea millefolium), Wilde bertram (A. ptarmica)

Wetenschappelijke naam: Rhopalomyia millefolii

Groep: Galmuggen


Gallen van R. millefolii in de bladoksels van duizendblad


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo


Herkenning
In de oksels van de bladeren zitten eivormige of meer cylindrische gallen van 3-9 mm hoog. In het begin zijn de gallen groen en zacht, later worden ze hard en glanzend zwart. In de top bevindt zich een opening die toegang geeft tot de larvekamer. Die opening is met haren bekleed. In de larvekamer leeft een gele galmuglarve.
Levenswijze

Het volwassen insect is een mugje van een paar mm lang en leeft maar een paar dagen waarin de paring plaatsvindt. De vrouwtjes leggen eieren op de waardplant. De larven daaruit prikken de waardplant aan en veroorzaken door de stoffen die ze daarbij uitscheiden de vorming van de gal door de plant. De larve verpopt zich in de gal. De gal opent zich daarna door aan de bovenkant open te krullen in een aantal puntige slippen. Er zijn meerdere generaties per jaar. De larve van de laatste generatie overwintert in de gal en verpopt dan in het voorjaar.

Maatregelen

Niet van toepassing