De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

 1. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. Groen Kennisnet spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Groen Kennisnet als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Groen Kennisnet niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Groen Kennisnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 3. De beeldenbank is niet bedoeld voor diagnostische doeleinden. Groen Kennisnet is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd handelen op grond van informatie uit de Beeldenbank Ziekten Plagen en Onkruiden.
 4. Groen Kennisnet streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina gebruikt.
 6. De afbeeldingen in de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn niet vrij te gebruiken. Meer infromatie vindt u op de pagina over fotogebruik.
 7. Groen Kennisnet heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de servicedesk van Groen Kennisnet wenden. 
 8. Het gebruik van externe links op Groen Kennisnet kan tot gevolg hebben dat u deze site verlaat. Groen Kennisnet is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de Groen Kennisnet-site gekoppeld zijn.
 9. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt contact opnemen met de servicedesk van Groen Kennisnet.
 10. Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


 • No labels