Gewas: Gladiool

Wetenschappelijke naam: Ditylenchus destructor

Groep: Aaltjes

 
Destructoraaltje gladiool: knolaantasting

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Bij een lichte aantasting van de knol ontstaan fijne, vanuit de basis van de knol omhooglopende lichtbruine veegjes, die naar boven toe verbreden; deze gaan later over in verkurkte plekken.

Verkurking van ziek weefsel kan tot diep in de knol voorkomen. Later verschrompelt dit, waardoor dergelijke knollen los in de huid zitten.  Het destructoraaltje tast alleen de knollen aan van klienbloemige gladiolen. Bovengronds zijn geen symptomen zichtbaar.

Levenswijze

Knollen die bij het planten zwaar tot matig ziek zijn, gaan geheel verloren of vormen een kleiner aantal spruiten. De jonge knollen worden pas laat in het groeiseizoen vanuit de moederknol aangetast. Daardoor valt de ziekte te velde en kort na de oogst nog niet op.

Maatregelen
  • Warmwaterbehandeling van de knollen (4 uur, 43,5°C), nadat de knollen na het rooien 8 weken zijn bewaard bij 23°C.
  • Bestrijdingsmaatregelen nemen volgens geldende adviezen om tijdens de warmwaterbehandeling verspreiding van schimmelziekten te voorkomen.