Gewas: Dahlia

Wetenschappelijke naam: Ditylenchus destructor

Groep: Aaltjes

 
Destructoraaltje in dahlia

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op het veld vertoont de plant geen symptomen. Pas bij het rooien kan een eventuele besmetting opgemerkt worden. De eerstgevormde, oudste knoldelen (vingers) vertonen vaak de duidelijkste symptomen.

Daarbij is sprake van overlangse barstjes en lichtbruine vlekjes op de huid. De huid is ruw en heeft iets weg van boomschors (foto). Vooral tijdens de bewaring kunnen grillig gevormde, donkerbruine plekken ontstaan, die later kunnen overgaan in donkerbruin natrot. Ook na opleggen in de stekkas kunnen aangetaste knollen verrotten.

Levenswijze

Destructoraaltjes gaan met geplukte stekken over, zonder dat daarvan iets te zien is. Ook vanuit de grond is aantasting mogelijk, wanneer de stekken geplant worden direct na gewassen die aangetast waren door het destructoraaltje.

Maatregelen
  •  voor stekken gezonde knollen gebruiken;
  • stekkas, rabatten en stekbakjes goed schoonmaken of ontsmetten;
  • vruchtwisseling van 1 op 3 toepassen voor vatbare gewassen.