• Page:
  Chrysantenbladaaltje - Dahlia

    Er zijn donkergroene tot bruinzwarte hoekige vlekken zichtbaar in het blad begrenst door nerven.

 • Page:
  Dahliamozaiekvirus

  Langs de bladnerven zijn meer of minder duidelijk bleekgroen gekleurde banden te zien . Op de bladeren kan zich een vlekkerigheid ontwikkelen, alsmede een licht- en donkergroene mozaïektekening (foto).

 • Page:
  Destructoraaltje - dahlia

  Op het veld vertoont de plant geen symptomen. Pas bij het rooien kan een eventuele besmetting opgemerkt worden. De eerstgevormde, oudste knoldelen (vingers) vertonen vaak de duidelijkste symptomen.

 • Page:
  Grauwe schimmel - Botrytis

  Verkleuringen en afsterving met een pluizig, bruingrijs schimmelpluis op allerlei bovengrondse plantendelen, bladval bij coniferen. Bij aanraking komt een stofwolkje (sporen) vrij.

 • Page:
  Knobbelziekte — Aan de basis van de stengel, vooral op de kraag, maar niet op de wortels, komen wratachtige woekeringen voor. Deze kunnen zeer verschillend van grootte zijn van 1 tot 10 cm in doorsnede (foto).

 • Page:
  Natrotbacterie - bacterieverwelkingsziekte

  Bij een zware aantasting van bacterieverwelkingsziekte is de groei van de planten opvallend geremd. De kleur van de bladeren van zieke planten is meestal donkerder dan normaal.

 • Page:
  Pythium wortelrot - Dahlia

  Aantasting door Pythium treedt alleen op in de koude bak tijdens een periode van warm weer en natte grond. De vroege stekken lopen de grootste kans op aantasting.

 • Page:
  Rhizoctonia-ziekte Dahlia

  Voordat stekken worden geplukt van de oplegknol worden deze misvormd en krijgen licht tot donkerbruine ruwe plekjes. De bij elkaar gestoken stekken vallen pleksgewijs om waarbij schimmeldraden tussen de stekjes zichtbaar is. 

   

 • Page:
  Rozetgal - woekerziekte - Dahlia

  Op de kraag en het stengeldeel vlak daarboven komen bloemkoolachtige woekeringen voor. Hierop ontstaat een groot aantal knoppen, die soms blauwrood van kleur zijn en vaak zwakke, dunne spruiten vormen.

 • Page:
  Spintmijten - dahlia

  Op voornamelijk oudere bladeren ontstaan lichtgroene tot gele, onscherp begrensde vlekken. Aangetaste bladeren worden donkerbruin en vallen voortijdig af (foto).

 • Page:
  Tabakstrips - Dahlia

  Een aantasting van trips gaat gepaard met een sterk geremde groei van de planten, vooral bij net uitgeplante stekken op het veld kan de groei volledig tot stilstand komen. Vaak zijn de onderste bladeren nog normaal van vorm, maar het jonge blad sterk misvormd (foto).

 • Page:
  Tomatenbronsvlekkenvirus

  Het tomatenbronsvlekkenvirus kan een grote verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. De beelden kunnen zeer variabel zijn en zelfs per cultivar verschillen. Op de bladeren kunnen al dan niet concentrische geelgroene kringen en patronen voorkomen.

 

 • No labels