Gewas: Aardappel

Wetenschappelijke naam: Leptinotarsa decemlineata

Groep: Insecten

 
 
ColoradokeverLarve van Coloradokever
 
 
ColoradokeverParende kevers        


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De volwassen kever is ongeveer 1 cm lang en geelzwart gestreept. De larven worden ook ongeveer 1 cm lang en zijn in een wat ouder stadium oranje rood van kleur met een zwarte kop en drie paar poten.

Levenswijze

Coloradokevers overwinteren in de grond, meestal op percelen waar in het voorgaande jaar aardappelen of opslag van aardappelen hebben gestaan.

In het voorjaar komen de kevers boven de grond en gaan op zoek naar aardappelplanten. De eerste aantastingen van de kevers treft men vooral in de kantrijen van de percelen aan. De kevers zetten aan de onderzijde van de planten hun eipakketten af. Deze eipakketten bestaan uit ongeveer 20 tot 80 oranje gele eitjes. Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes na 5 tot 21 dagen uit. De keverlarven zijn zeer vraatzuchtig en veroorzaken in het aardappelgewas veel schade. Van zwaar aangetaste planten wordt al het blad weggevreten en blijven alleen stengels en nerven achter. Na 3 tot 5 weken kruipen de larven in de grond. In de loop van juli -augustus komt de volgende generatie kevers bovengronds. In warme zomers kunnen deze kevers nog een tweede generatie voorbrengen.

De kevers kruipen vanaf eind augustus op een diepte van 20 tot 50 cm in de grond om te overwinteren.

Maatregelen

Coloradokevers tref je vooral aan op lichtere gronden. Op deze gronden kunnen de kevers dieper wegkruipen en kunnen daardoor vorstperiodes gemakkelijker overleven.

In volkstuinen kunnen de kevers en de larven handmatig geraapt worden. De kever en de larven zijn te bestrijden met insectenbestrijdingsmiddelen