Gewas: Pioen

Wetenschappelijke naam: Cladosporium

Groep: Schimmels

 
Bladvlekken door Botrytis (links) en Cladosporium (rechts)

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Bij Cladosporium is er sprake van vlekken over het gehele blad verspreid. De vlekken beginnen als lichtrode tot purperrode plekjes en vlekken. Later groeien deze uit tot grotere donker paars/bruin gekleurde plekken die zijn omgeven door een wazige ring.

Levenswijze

De schimmel gedijt goed onder warme en vochtige omstandigheden. Cladosporium is een vrij warmteminnende schimmel. Vooral in de periode na de bloemenoogst kan deze schimmel het blad van Pioenroos massaal aantasten en vernietigen. Cladosporium overleeft op gewasresten. Vanuit gewasresten ontstaan in het voorjaar de eerste sporen die zich met de wind en regen verspreiden.

Maatregelen
  • oude, aangetaste gewasresten in het najaar goed opruimen om besmettingshaarden voor een volgend groeiseizoen op te ruimen;
  • gebruik gezond uitgangsmateriaal;
  • geef 's morgens water zodat het gewas vóór de nacht kan opdrogen;
  • streef naar een rustige en beheerste groei van het bovengrondse gewas;
  • Preventief of zodra de eerste bladvlekjes zichtbaar zijn spuiten volgens de geldende adviezen.