Gewas: Uien

Wetenschappelijke naam: niet van toepassing

Groep: Fysiologische afwijkingen


Links gezond, rechts chimeer


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo


Herkenning
 Het bladweefsel wordt bont: het weefsel met een normale groene kleur wordt afgewisseld met weefsel met verschillende tinten geel tot wit. De bonte schakering kan de vorm hebben van een mozaïek of van strepen. Het gele tot witte weefsel heeft een tekort aan bladgroen en kan in ernstige gevallen tot abnormale of belemmerde plantengroei leiden. Dit is een erfelijke afwijking (mutant) die zich gewoonlijk slechts voordoet bij een klein percentage van de planten op het veld. Omdat het een erfelijke afwijking is, hebben omgevingsfactoren geen invloed op het ontstaan van deze symptomen.
Maatregelen

Gebruik zaaizaad waarvan is aangetoond dat het vrij van afwijkingen is.