Gewas: Glastuinbouw

Groep: gebreksziekten

Neusrot in tomaat

Calciumgebrek in hibiscus

Calciumgebrek in tomaat

 

Calciumgebrek in tomaat

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Neusrot in tomaten of paprika's en verbranding van bladpunten in sla (rand) of potplanten zijn de meest voorkomende symptomen van calciumgebrek. Er kan echter ook chlorose langs de randen van de jonge bladeren optreden.

In de pot en containercultuur leidt een onvoldoende bekalkt potgrondmengsel direct tot een geremde groei van het gewas. Per m3 potgrond wordt bekalkt met circa 2 - 5 kg koolzure magnesiakalk. Hiermee wordt ruim 1 - 2,5 kg kalk (CaO) gegeven, waardoor een pH water van ongeveer 4,5 - 5,5 wordt verkregen afhankelijk van de kalkgift en het type veen. Calcium verbetert tevens de structuur in de (pot)grond.

Achtergrondinformatie over Calcium

Calciumgebrek komt in gewassen vrijwel nooit voor, ook niet op zure gronden. Calcium of Ca heeft wel heel veel invloed op allerhande processen in de bodem.

Zo heeft calcium invloed op het bodemleven, afbraak van organische stof, het behoud van een goede bodemstructuur en de opname van andere voedingselementen.De hoeveelheid calcium of kalk in de grond wordt aangegeven met de pH waarde van de grond. Plantenwortels geven bij de opname van voedingstoffen onder andere H + ionen af die een verzurende werking hebben op de grond. Ook verdwijnt er jaarlijks calcium of kalk uit de grond door uitspoeling en door opname door de gewassen. Door allerhande processen in de bodem verzuurt de grond dus langzaam en daalt de pH waarde. Kalkmeststoffen zijn in staat H+deeltjes te binden, waardoor de pH weer stijgt of op peil blijft.

Op gronden met een lage pH is vaak ook weinig magnesium voor het gewas beschikbaar en treedt dus nogal eens magnesiumgebrek op. Molybdeen is bij een lage pH moeilijk opneembaar voor de gewassen. Op gronden met een zeer lage pH worden ijzer, mangaan en aluminium vrij gemaakt uit verbindingen waardoor gewassen vergiftigingsverschijnselen kunnen vertonen. Een hoge pH bemoeilijkt de opnamen van koper, borium, mangaan en ijzer.

Bij een grondonderzoek wordt de pH van de grond bepaald en kan afhankelijk van grondsoort en teeltplan met een kalkbemesting de grond op de juiste pH waarde worden gebracht of gehouden.

.

Maatregelen
  • Wanneer te weinig calcium wordt geconstateerd (te lage pH) tijdens het groeiseizoen, kan een aantal malen met 0,5% kalksalpeter of 0,5% calciumchloride oplossing worden gespoten. Het is wenselijk om het gewas hierna af te regenen.
  • Bladbespuitingen met kalksalpeter kunnen het gebrek bestrijden maar het is van het grootste belang dat de jonge bladeren bij de bespuiting goed geraakt worden.

.