Calciumgebrek komt in gewassen vrijwel nooit voor, ook niet op zure gronden. Calcium of Ca heeft wel heel veel invloed op allerhande processen in de bodem. 

Zo heeft calcium invloed op het bodemleven, afbraak van organische stof, het behoud van een goede bodemstructuur en de opname van andere voedingselementen.De hoeveelheid calcium of kalk in de grond wordt aangegeven met de pH waarde van de grond. Plantenwortels geven bij de opname van voedingstoffen onder andere H + ionen af die een verzurende werking hebben op de grond. Ook verdwijnt er jaarlijks calcium of kalk uit de grond door uitspoeling en door opname door de gewassen. Door allerhande processen in de bodem verzuurt de grond dus langzaam en daalt de pH waarde. Kalkmeststoffen zijn in staat H+deeltjes te binden, waardoor de pH weer stijgt of op peil blijft.

Op gronden met een lage pH is vaak ook weinig magnesium voor het gewas beschikbaar en treedt dus nogal eens magnesiumgebrek op. Molybdeen is bij een lage pH moeilijk opneembaar voor de gewassen. Op gronden met een zeer lage pH worden ijzer, mangaan en aluminium vrij gemaakt uit verbindingen waardoor gewassen vergiftigingsverschijnselen kunnen vertonen. Een hoge pH bemoeilijkt de opnamen van koper, borium, mangaan en ijzer.
Bij een grondonderzoek wordt de pH van de grond bepaald en kan afhankelijk van grondsoort en teeltplan met een kalkbemesting de grond op de juiste pH waarde worden gebracht of gehouden.

Gebrieksziekten

 • Page:
  Blauwzwartverkleuring - Lelie —   Er ontstaan blauwzwarte vlekken op het blad. Ook de bladranden en de bladpunten vertonen deze symptomen.
 • Page:
  Calciumgebrek in Coniferen

  Gebrek aan calcium uit zich in groeiremming die het grootste is bij Juniperus en Ginkgo biloba.

 • Page:
  Calciumgebrek in Ericaceae

  Gebrek aan calcium uit zich in duidelijk geremde groei en een ijler gewas.

 • Page:
  Calciumgebrek in Glastuinbouw

  Neusrot in tomaten of paprika's en verbranding van bladpunten in sla (rand) of potplanten zijn de meest voorkomende symptomen van calciumgebrek. Er kan echter ook chlorose langs de randen van de jonge bladeren optreden.

   

   

 • Page:
  Calciumgebrek in Loofhoutgewassen

  Gebrek aan calcium uit zich in een duidelijk verminderde groei

 • Page:
  Neusrot

  Neusrot komt voor bij tomaten en paprika en is een gevolg van calciumgebrek. Het neusje van de vrucht krijgt een zwarte bruine plek en dit vindt vooral plaats op momenten dat het extreem warm is.

Gebreksziekten per voedingsstof

 • No labels