Gewas: Maïs

Wetenschappelijke naam: Ustilago maydis (Ustilago zeae)

Groep: Schimmels

 

 

AantastingsbeeldKolven worden aangetast
 

 

Het zwarte poeder bestaat grotendeels uit sporen van de schimmel. Deze blijven in de grond achter.Aantastingsbeeld


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Bij door maisbrand of builenbrand aangetaste maisplanten zie je builen op stengel en kolf, omgeven door een zilverkleurig vlies. In de builen zitten zwarte sporen die, als ze rijp zijn en op de grond vallen tenminste vier jaar kiemkrachtig kunnen blijven.

Levenswijze

Via wind en opspattend regenwater kunnen schimmelsporen in de bladtrechter terecht komen. Op de plaats waar de schimmel binnendringt reageert de plant met een abnormale weefselvorming, waardoor er builen ontstaan van soms wel 20 cm. doorsnede. In deze builen groeit de schimmel en gaat tenslotte over in sporen. Alle bovengrondse delen kunnen worden aangetast, zolang er delend weefsel is. Op of in volgroeide organen zonder delend weefsel kunnen geen builen meer ontstaan.

Maatregelen
  • Ruime vruchtwisseling,
  • Voorkom beschadigingen,
  • Teel minder vatbare rassen,
  • Bestrijd de larve van de fritvlieg
  • Zorg voor een optimale bemesting.
  • Builenbrand is een zwakteparasiet en tast alleen beschadigde en/of verzwakte planten aan.
  • Een chemische bestrijding is niet mogelijk.