Gewas: Snijmaïs

Groep: Gebreksziekten

Slechte kolfzetting

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Witte, onregelmatige vlekken tussen de bladnerven, die kunnen overgaan in overlangse witte strepen. De aantasting is vooral op de jongste bladeren zichtbaar.

Borium gebrek veroorzaakt een onregelmatige korrelzetting, met veel lege plaatsen en (korrel)loze toppen. De gebreksziekte treedt dikwijls op, op percelen met een te hoge pH, gedurende droge zomers en op zandgronden met een laag humusgehalte.

Achtergrondinformatie over Borium

Borium of B is voor de plant van belang voor het vervoer van assimilaten in de plant en speelt een rol bij de celdeling. Boriumgebrek komt vooral voor op zandgonden en rivierkleigronden en vrijwel nooit op kleigronden.

Op lichte gronden spoelt borium gemakkelijk uit. Gebrek treedt vooral op in combinatie met een hoge pH. Op de meeste zandpercelen is de bodemvoorraad te laag. Voor de teelt van gevoelige gewassen is grondonderzoek op borium en een passende bemesting aan te raden.

Maatregelen

Bij minder dan 0.35 mgr B per kg grond wordt geadviseerd een boprium bemesting uit te voeren.

  • Bemesten met drijfmest, dit bevat ongeveer 4 gr B per ton.
  • Bemesting met 10 kg Borax per ha op zandgronden.
  • Gebruik van een borium houdende Maismap meststof als rijenbemesting bij het inzaaien.
  • Een bespuiting met 0.2 kg B in het 8 tot 9 bladstadium.

De boriumbemesting moet elk jaar volgens advies worden uitgevoerd. Het element is vooral op zandgronden gevoelig voor uitspoeling, er kan dus geen bodemvoorraad worden opgebouwd. Een te zware B bemesting kan tot vergiftigingsverschijnselen leiden.