Gewas: Loofhoutgewassen

Groep: gebreksziekten

Ribes alpinum met boriumgebrekBorium overmaat Clematis
 
Borium overmaat in Clematis 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Door boriumgebrek sterven groeipunten reeds vroeg in het voorjaar af wat een ernstige groeiremming veroorzaakt.

Er ontstaan daardoor zijscheuten die eveneens weer insterven, waardoor de plant een bossig uiterlijk krijgt. Dit insterven wordt echter veel eerder zichtbaar dan bij kopergebrek. Bij boriumgebrek kunnen bovendien necrotische vlekken op de bast tot in de cambiumlaag worden aangetroffen. In Cytisus praecox leek het ziektebeeld enigszins op ijzergebrek. De einden van de stengel en de topbladeren kleuren gelig, waarna deze afsterven.

Bladanalyses

Ahrens (1964) vond zeer grote verschillen in boriumgehalte in het blad. Deze varieerden van 0,02 tot ruim 0,2 g B per kg droge stof. Niet bekend is bij welk gehalte zich boriumgebrek voordoet.

Voorkomen en genezen

Borium of B is voor de plant van belang voor het vervoer van assimilaten in de plant en speelt een rol bij de celdeling. Boriumgebrek komt vooral voor op zandgonden en rivierkleigronden en vrijwel nooit op kleigronden.

Op lichte gronden spoelt borium gemakkelijk uit. Gebrek treedt vooral op in combinatie met een hoge pH. Op de meeste zandpercelen is de bodemvoorraad te laag. Voor de teelt van gevoelige gewassen is grondonderzoek op borium en een passende bemesting aan te raden.