Gewas: Maïs

Wetenschappelijke naam: 

Groep: Gebreksziekten

 
Slechte kolfzetting

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Witte, onregelmatige vlekken tussen de bladnerven, die kunnen overgaan in overlangse witte strepen. Aantasting vooral op de jongste bladeren. Onregelmatige korrelzetting, met veel lege plaatsen en (korrel)loze toppen.

Levenswijze

De gebreksziekte treedt dikwijls op, op percelen met een te hoge pH, gedurende droge zomers en op zandgronden met een laag humusgehalte.

Maatregelen
  • Bemesten met rundvee(drijf-)mest
  • Bemesting met 10 kg Borax per ha op boriumarme zandgronden. (verzekeringspremie)
  • Bovenstaande omstandigheden (zie levenswijze) vermijden of voorkomen.