Borium of B is voor de plant van belang voor het vervoer van assimilaten in de plant en speelt een rol bij de celdeling. Boriumgebrek komt vooral voor op zandgonden en rivierkleigronden en vrijwel nooit op kleigronden. 

Op lichte gronden spoelt borium gemakkelijk uit. Gebrek treedt vooral op in combinatie met een hoge pH. Op de meeste zandpercelen is de bodemvoorraad te laag. Voor de teelt van gevoelige gewassen is grondonderzoek op borium en een passende bemesting aan te raden.

Gebrieksziekten

 • Page:
  Boriumgebrek in Coniferen — Boriumgebrek wordt in coniferen slechts zeer zelden waargenomen.
 • Page:
  Boriumgebrek in Ericaceae

  Boriumgebrek is in Calluna vulgaris 'Long White' waargenomen.

 • Page:
  Boriumgebrek in Loofhoutgewassen

  Door boriumgebrek sterven groeipunten reeds vroeg in het voorjaar af wat een ernstige groeiremming veroorzaakt.

 • Page:
  Boriumgebrek in Snijmais

  Witte, onregelmatige vlekken tussen de bladnerven, die kunnen overgaan in overlangse witte strepen. De aantasting is vooral op de jongste bladeren zichtbaar.

 • Page:
  Boriumgebrek in Suikerbieten

  In suikerbieten komt boriumgebrek vooral voor in teelt op lichte gronden in combinatie met een droge zomer. Borium gebrek in suikerbieten wordt ook wel hartrot genoemd.

Gebreksziekten per voedingsstof

 • No labels