Gewas: Fritillaria

Wetenschappelijke naam: Fusarium oxysporum

Groep: Schimmels

Bolrot in Fritillaria geeft grote bruine ingezonken plekken

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning

Op de bol ontstaan tijdens de bewaring ingezonken plekken die snel uitbreiden. Veel bollen gaan verloren tijdens de bewaring. Licht aangetaste bollen geven een zwakke plant die eerder afsterft.

Ernstig aangetaste bollen komen niet op of geven een zwakke plant die reeds voor de bloei verwelkt. Planten van licht aangetaste bollen groeien aanvankelijk normaal, maar sterven later soms voortijdig af. In het laatste geval is het bolweefsel aan de basis en rondom de top van de holte waarin de stengel zich bevond, rot en bruin. De ziekte wordt echter vaak pas tijdens de bewaring geconstateerd. Op de bol ontstaan dan enkele vierkante centimeters grote, grauwe, ingezonken plekken die zich snel uitbreiden. Soms is witachtig schimmelpluis met sporen aanwezig. Tenslotte worden de plekken zacht en bruin en kan de bol geheel verrotten en vervolgens verdrogen.

Bolrot vormt een probleem bij F. imperialis en F. pallidiflora. Bij F. meleagris is de ziekte slechts incidenteel gevonden. Een aangetaste partij kan binnen enkele jaren volkomen te gronde gaan.

Levenswijze

De schimmel verspreidt zich via sporen binnen de partij bollen. De bollen kunnen ook worden besmet vanuit besmette grond. Bij het zogenaamde snijden van de bollen voor vegetatieve vermeerdering wordt de schimmel gemakkelijk overgebracht van zieke naar gezonde bollen.

Maatregelen
  • bollen van verdachte partijen vroegtijdig rooien;
  • de bollen voorzichtig oogsten om beschadiging te voorkomen en vervolgens snel drogen en warm (25°C) bewaren;
  • bij de warmwaterbehandeling verspreiding van de sporen voorkomen  volgens geldende adviezen;
  • zieke bollen kort vóór het planten verwijderen;
  • het plantgoed ontsmetten volgens geldende adviezen;
  • voor vegetatieve vermeerdering alleen gezonde bollen gebruiken;
  • bij het snijden het mes na iedere bol dompelen in spiritus en afbranden.