Gewas: Iris

Wetenschappelijke naam: Heterosporium gracile

Groep: Schimmels

 
Bladvlekkenziekte iris

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Tegen de tijd dat de bloemknop zichtbaar wordt, ontstaan verspreid over het bladoppervlak ronde tot ovale, grijze vlekken. Deze hebben geen scherpe begrenzing.

Ze zijn gescheiden van het gezonde weefsel door een lichtgroene, later gelig gekleurde zone. Na enige tijd verkleurt ook het gezonde weefsel, vooral boven de oogvlekken, die echter duidelijk blijven opvallen. In het centrum van de vlekken is vaak met het blote oog  een donker olijfgroene sporenmassa te zien.

Levenswijze

Bladvlekkenziekte treedt vrijwel uitsluitend op in de late buitenbloementeelt of in de geremde teelten in de kas. Bij wortelstokirissen komt de aantasting algemeen voor. De schimmel blijft op de afgestorven bladresten in leven en verspreidt zich door middel van sporen. Onder vochtige omstandigheden breidt de ziekte zich snel uit.

Maatregelen

Bij het signaleren van de eerste verschijnselen het gewas behandelen met een fungicide volgens geldende adviezen.