Gewas: Suikerbiet, erwt

Wetenschappelijke naam: Heterodera betae

Groep: Aaltjes

 
 
Rechts redelijk goede biet met vertakte wortels, links slechte biet met bossig wortelstelsel tengevolge van aantasting door H.betae Baardige biet tengevolge van aantasting door H. betae. Cysten op de wortels zichtbaar.
 
 
Erwt; gezonde en door H. trifolii f.sp. beta aangetaste planten; De aangetaste wortels zijn donker- der van kleur. Erwt is wel gevoelig maar is geen waardplant voor dit aaltje. Er worden dus geen cysten gevormd. Kroot, aangetast door H. schachtii; bossig wortelstelsel met witte cysten aan de wortels

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Kenmerkend voor percelen, die aangetast zijn door het gele bietencysteaaltje is de onregelmatige stand van het gewas. Gezonde en zieke planten wisselen elkaar af.

De cysten (speldenknopgrote bolletjes aan de worteltjes) verkleuren uiteindelijk van wit naar geel. Het gele bietencysteaaltje komt vrijwel uitsluitend voor op lichtere gronden in zuidoost Nederland.

Levenswijze

Het geel bietencysteaaltje heeft een grote waardplantenreeks waaronder bietensoorten, kruisbloemigen zoals koolsoorten, koolzaad en onkruiden zoals herik en herderstasje. Ook een aantal vlinderbloemige ( veldbonen, tuinbonen, slabonen en wikke ) zijn waardplant.

Besmetting komt vooral voor op percelen met een vruchtwisseling van waardgewassen van nauwer dan een op drie.

Maatregelen

Gele bietencysteaaltjes sterven bij de teelt van niet waardgewassen voor een groot gedeelte. De uitzieking kan oplopen tot 70 %, dit in tegenstelling tot witte bietencystenaaltjes, die voor ongeveer 35 % uitzieken.

De besmetting wordt vrijwel nooit aangetroffen op percelen met een rotatie van waardgewassen in één op drie of ruimer. Witte bietenaaltjes resistente bieten rassen zijn niet resistent voor het gele bietencystenaaltje. Ook resistente groenbemesters hebben nauwelijks invloed op de populatie van dit aaltje.

Ten slotte is er nog de mogelijkheid van een grondontsmetting met metam natrium.

In het programma aaltjesschema van PPO, www.aaltjesschema.nl, kun je een bepaald bouwplan of teeltplan inbrengen. Het programma rekent door welke aaltjessoorten je kunt verwachten bij het gegeven bouwplan. Ook geeft het programma achtergrondinformatie over verschillende aaltjes.

In het Handboek aaltjesbestrijding vind je aanvullende informatie.