ziekten, plagen en onkruiden


Welkom op de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van de AOC Raad, tot stand gekomen met medewerking van Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) en Groen Kennisnet.

Navigatie
In het linkermenu kun je een eerste keuze maken. Via overzichtspagina's per gewas, onkruidfamilie of anders kun je verder navigeren. De beeldenbank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe items en soms worden ook complete nieuwe collecties toegevoegd.

Reacties
Heb je vragen over de beeldenbank, of over een item in de beeldenbank? Heb je suggesties? Neem contact op met de redactie.

Beelden
De afbeeldingen in de beeldenbank zijn auteursrechtelijk beschermd. Lees meer op deze pagina.

Meer informatie
Veel meer actuele informatie over ziekten, plagen, onkruiden, gewasbescherming, bemesting en milieu vind je op plantgezondheid.nl

App
De beeldenbank is ook als app gratis beschikbaar:

Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2019), Beeldenbank, ziekten, plagen en onkruiden. Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL].

Logo Groen Kennisnet:

 

   

  • No labels