• Page:
  Bewaarrot - Allium

   Het weefsel van bollen die beschadigd zijn kan vanuit beschadigde plekjes grijs tot bruinviolet worden. Deze verkleuring kan zich door de gehele bol uitbreiden.

 • Page:
  Bolrot - Allium

    Na het rooien zijn op de bollen kleine tot grote onregelmatig gevormde donkerbruine ingezonken vlekken zichtbaar onder de huid.

 • Page:
  Krokusknolaaltje - Allium —  

  Geruime tijd na de oogst ontstaat op de plaats waar de wortelkrans te voorschijn komt een grijsachtige verkleuring waarna de bolbodem inzakt, open scheurt en de bol meestal verloren gaat.

 • Page:
  Sieruienstreepmozaiekvirus

  Dit virus veroorzaakt lange lichtgroene tot gele strepen in het blad die later grijs kunnen worden. De bloemen blijven kleiner dan normaal en de stengels kunnen gedraaid zijn. Soms ontstaat er een mozaïekpatroon in het blad.

 • Page:
  Stengelaaltjes - Allium

  Op het veld zijn geelachtige-witte strepen en/of verdikkingen en spikkels op het blad te zien afhankelijk van het soort Allium. Bollen hebben ingezonken of opengebarstte plekken.

 • Page:
  Witrot - Allium

    Enige tijd voor de bloei worden de bladeren plotseling geel en sterven de planten af. Het ondergrondse stengeldeel verslijmt, de bol wordt zacht en verteert bij vroege aantasting soms al in de grond. De ziekte breidt zich pleksgewijs snel uit.

 

 • No labels