Omdat de mogelijkheden voor bestrijding van ziekten en plagen snel veranderen, geeft de beeldenbank geen adviezen voor in te zetten middelen.

Toegelaten middelen

Voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden zijn diverse middelen toegelaten: chemische bestrijdingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen op basis van natuurlijke stoffen en biologische bestrijdingsmiddelen. Het pakket chemische bestrijdingsmiddelen dat toegelaten is, verandert snel. In Nederland beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, (CTGB) of bestrijdingsmiddelen toegelaten kunnen worden. Het CTGB doet dat op basis van

  • de werkzaamheid
  • de effecten op het milieu
  • de effecten op de mens
  • de fysisch chemische eigenschappen

Meer informatie over toelating van gewasbeschermingsmiddelen vind je op de website van het CTGB

Links


  • No labels