Merknaam: Mega 2,4-D

 Groep: fenoxycarbonzuren 

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Schadebeeld

Groeistofherbicide. Contactwerking, met name via blad en systemisch.

Belangrijkste symptomen:

  • verdraaiing van stengels en bladstelen
  • omlaag en naar binnen buigen van bladranden
  • omkrullen van bladeren, oprollen
  • knisperen van blad, krokantachtige bladeren
  • onvruchtbaarheid van de bloemen, ontbreken van vruchten/zaden
Werkingsmechanisme

Tot de synthetische groeistoffen behoren verbindingen van verschillende chemische groepen. Ze grijpen in op de natuurlijke groeistoffenbalans van een plant en kunnen ernstige groeiverstoringen veroorzaken.

De aard en de omvang van de schade aan met name tweezaadlobbige gewassen is afhankelijk van de soort en het ontwikkelingsstadium. Ook het type groeistof en de dosering zijn van belang. Het meest algemeen zijn de verdraaiingen van stengels en de bladstelen en het omlaag en naar binnen toe buigen van de bladranden. Deze symptomen kunnen enkele uren na toepassing al zichtbaar zijn. In de jonge bladeren zijn de nerven vaak sterk opgezwollen en donkergroen van kleur; de nerven lopen ook meer parallel dan normaal. Tussen de nerven kunnen groengele zones ontstaan. De stengels worden bros en splijten soms. Ook kan wortelgroei aan de stengels optreden of galvorming aan stengels en wortels. Hoewel de ene groeistof ernstiger schade kan veroorzaken dan de andere is aan de symptomen niet te zien welke stof het is geweest. Indirect is dit soms af te leiden aan reacties op bepaalde onkruiden die aanwezig zijn. Groeistoffen kunnen ook vanuit de grond door de wortels van gewassen worden opgenomen. De symptomen zijn meestal minder uitgesproken en ook minder ernstig. Vaak groeit het gewas hier doorheen.