Gewas: akkerbouw en groentengewassen

Wetenschappelijke naam: Meloidogyne chitwoodi en M.fallax

Groep: Aaltjes

 

Erwt, detail van het wortelstelsel van een plant die door M. chitwoodi aangetast is. Knobbels zijn min of meer langwerpig.Meloidogyne chitwoodi, mannetje, bron EPPO


Aantastingsbeeld, bron EPPO


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Maiswortelknobbelaaltjes veroorzaken kleine knobbeltjes op de wortels en knollen van verschillende gewassen. De schade bestaat vooral uit een product met een mindere kwaliteit.

Bij aangetaste aardappelknollen zijn net onder de schil de vrouwelijke aaltjes en de eipakketten zichtbaar.

Levenswijze

 De aaltjes overleven op percelen zonder gewas als larve of als eipakket, op percelen met een gewas kunnen de aaltjes in alle stadia overleven.De larven uit het tweede larvestadium tasten wortels van gewassen aan, waardoor de vergroeiingen ontstaan. Maiswortelkbobbelaaltjes hebben twee tot drie generaties per jaar en hebben een grote waardplantenreeks. In een braakperiode kan een groot deel van de populatie sterven. Deze aaljes zijn vooral actief bij temperaturen boven de 5 graden. Aardappelen, wortelen, schorseneren, gladiolen, erwten en dahlia's ondervinden veel schade van maiswortelknobbelaaltjes. Op besmette perelen mag geen aardappelpootgoed verbouwd worden.

Maatregelen


  • zwarte braak, dus zonder groenbemesters en onkruiden.
  • vruchtwisseling met niet waardgewassen zoals witlof, lelie en tulp
  • het telen van resistente groenbemesters. (bladrammenas)

meer informatie: Handboek aaltjesmanagement en www.kennisakker.nl