De biologische landbouw groeit snel, in aantal bedrijven, in areaal en ook relatief (als percentage van ...). Dat gebeurt in Nederland en Vlaanderen, elders in Europa, maar ook wereldwijd (zie verder in hoofdstuk 6). Tegelijk ontwikkelt zich de praktijk van de biologische landbouw snel: ook bio-boeren werken nu anders dan 10 of 20 jaar geleden, en die ontwikkeling gaat verder. Dat geldt zeker als je niet alleen naar het landbouwbedrijf kijkt maar naar de hele keten van productie, verwerking en verkoop, consumptie en (idealiter) hergebruik in de kringloop.

Wat drijft die ontwikkeling aan, wat veroorzaakt die groei? Welke bewegingen bepalen de context en de condities voor die ontwikkeling en groei? Hoe heeft die zich uit het verleden ontwikkeld, en wat is het verdere perspectief voor de biologische landbouw ?

In deze paragraaf leren we over de ontwikkeling van biologische landbouw. Hoe heeft de biologische landbouw zich ontwikkeld, en wat was daarvoor bepalend ? Wat is op dit moment actueel in de ontwikkeling van de biologische landbouw ? En waar gaat dat uiteindelijk heen ?

1.3.1 een stukje geschiedenis: van andere ideeën over landbouw naar zakelijkheid

1.3.2 actuele ontwikkelingen

  • Andere consumentenvraag;
  • Andere ideeën over de relatie tussen de producent en de consument;
  • Meer aandacht voor duurzaamheid;
  • Betekenis van de bio-landbouw voor de (wereld)voedselvoorziening.

1.3.3 Waar gaan die ontwikkelingen heen, of waar zouden ze heen moeten gaan ?

  • Perspectief voor de biologische landbouw: ‘organics 3.0’, de volgende stap.