Deze wiki bundelt lesmateriaal over biologische landbouw. Uitgangspunten, basiskennis en het uitoefenen van een bedrijf in de biologische sector komen aan de orde, dus alles wat voorbereidt op zelfstandige bedrijfsvoering.

Dit lesmateriaal is in de eerste plaats bedoeld voor deelnemers en studenten van de primaire opleidingen in het groen MBO (niveau 3 en 4) en HBO die zich oriënteren op een beroepsloopbaan in en voor de biologische landbouw. Ook andere opleidingen die iets willen meegeven over biologische landbouw vinden materiaal in deze wiki. De wiki is verder bruikbaar voor zelfstudie en voor cursorisch aanbod voor volwassenen, bij voorbeeld voor omschakelingscursussen, en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat biologische landbouw in de praktijk kan betekenen. De wiki biedt per onderwerp een korte inleidende tekst en een set bronnen voor verdere verdieping.

De wiki is nog in opbouw. Actuele ontwikkelingen en nieuwe kennis worden zoveel mogelijk in de wiki meegenomen; de wiki is dus nooit ‘af’. Suggesties, opmerkingen en bijdragen aan de wiki zijn altijd welkom. U kunt deze mailen naar servicedesk@groenkennisnet.nl .

Voor meer informatie over dit onderwerp zie dossier Biologische Landbouw .