Deze wiki bundelt lesmateriaal over biologische landbouw. Uitgangspunten, basiskennis en het uitoefenen van een bedrijf in de biologische sector komen aan de orde, dus alles wat voorbereidt op zelfstandige bedrijfsvoering. De wiki biedt per onderwerp een korte inleidende tekst en een set bronnen voor verdere verdieping.

Dit lesmateriaal is in de eerste plaats bedoeld voor deelnemers en studenten van de primaire opleidingen in het groen MBO (niveau 3 en 4) en HBO die zich oriënteren op een beroepsloopbaan in en voor de biologische landbouw. Ook andere opleidingen die iets willen meegeven over biologische landbouw vinden materiaal in deze wiki.

De wiki is is in de tweede plaats bedoeld voor wie zich op een andere manier dan via het onderwijs wil voorbereiden op ondernemen en werken in de biologische sector, of die al werkt in de biologische sector en zijn bedrijfsvoering wil verdiepen, of zoekt naar nieuwe richtingen. De wiki is zo opgezet dat hij kan worden gebruikt voor zelfstudie. Ook gebruik in en voor cursorisch aanbod is mogelijk, bij voorbeeld voor omschakelingscursussen. 

Tot slot biedt de wiki materiaal voor iedereen die geïnteresseerd is in wat biologische landbouw in de praktijk kan betekenen. 

De wiki is altijd in ontwikkeling. Actuele ontwikkelingen en nieuwe kennis worden zoveel mogelijk in de wiki meegenomen; de wiki is dus nooit ‘af’. Suggesties, opmerkingen en bijdragen aan de wiki zijn altijd welkom. U kunt deze mailen naar servicedesk@groenkennisnet.nl .