Bij de Agro Food Robotica modules horen werk modules. Deze werkmodules bevatten rekenopdrachten en voorbeelden om de praktijk van beeldverwerking en robotica je eigen te maken. Voor deze modules wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Jupyter notebooks. Deze Jupyter notebooks kun je draaien in een cloud omgeving zoals Azure of Google Colaboratory.

Veel van de beeldverwerking, deep learning en robotica algoritmes zijn geschreven in Python code. Daarom worden bij de praktijkmodules ook enige achtergrond en basiskennis van Python geleerd en aangeboden.

De Jupyter notebooks worden gehost na voorafgaande toestemming en toegangsrechten vanuit Wageningen University and Research. Hierdoor behouden we het recht voor op wijzigingen in de onderwijsmodules en blijft het auteursrecht van de onderwijsmodules ook bij de onderzoekers en medewerkers van Wageningen University and Research.

De link naar de Jupyter Notebooks gehost op Surfsara is:
JupyterHub login: https://wur.projects.sda.surfsara.nl/ 

Copyright

Het is niet toegestaan de onderwijsmodules bestaande uit de Jupyter notebooks te verspreiden of the vermenigvuldigen zonder de voorafgaande toestemming van de auteurs van de onderwijsmodules zoals aangegeven in deze modules.