Agro Food Robotica

Doelgroepen

  • De contactpersonen vanuit groen onderwijs zoals genoemd in par. 3. Aanpassingen in die lijst zijn mogelijk. Zij maken begin 2018 de definitieve prioriteitenlijst waarop de WUR experts zich richten m.b.t. uitwerking van het lesmateriaal.
  • Studenten HBO en MBO die zich willen verdiepen in de beginselen van AgroFoodRobotics.
  • Bedrijfsleven met een interesse in het onderwerp (telers, veredelingsbedrijven, o.a. ook via deeltijdstudenten van Aeres Hogeschool Dronten).

Opleidingen en studierichtingen:

  • Agrotechniek & Management, Aeres Hogeschool Dronten, zowel voltijd als deeltijd
  • Tuin & Akkerbouw, Aeres Hogeschool Dronten
  • Tuinbouw en Akkerbouw, HAS
  • Geo Media & Design, HAS

Auteurs

  • Ard Nieuwenhuizen - Wageningen University and Research - Plant Sciences Group

Bronnen


Licentie

Deze wiki is ontwikkeld in opdracht van WURKS (Wageningen UR Knowledge Share) 

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2019), Agro Food Robotica, Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/AR].

Logo Groen Kennisnet: