Verschillende project suggesties om met beeldverwerking verder aan de gang te gaan worden toegelicht in het Kaggle Jupyter notebook.